موسسه آموزش عالی اسرار

اخبار دانشگاه

رویداد های دانشگاه

پرتال دانشجویان

چهارشنبه, 27 تیر 1397
 • جشن دانش آموختگی مرداد 1396
  جشن دانش آموختگی مرداد 1396
 • نمایشگاه انرژی هسته ای در آموزش عالی اسرار
  نمایشگاه انرژی هسته ای در آموزش عالی اسرار
 • ساختمان مرکزی
  ساختمان مرکزی
 • ساختمان شماره 2
  ساختمان شماره 2
 1. اخبار
 2. رویدادها
 3. تصاویر
 4. تقویم