سه شنبه, 04 مهر 1396
 

نمایش شاخه ها

 

اخبار عمومی

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی ورودی مهر 96

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی (دانلود)

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته عمران ورودی مهر 96

برنامه کلاسی کارشناسی عمران ورودی مهر 96(دانلود)

اطلاعیه دانشجویان کاردانی پیوسته ساختمان ورودی مهر 96

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته ساختمان- ورودی جدید (مهر 96)

 

دانشجویان برای دریافت برنامه کلاسی خود لازم است پس از انجام کامل مراحل ثبت نام، روز چهارشنبه 96/06/26 ساعت 10 الی 13 به ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، کارگاه کامپیوتر مراجعه نمایند.ضمناً دانشجویان جهت اطلاع از چارت رشته کاردانی ساختمان به سایت مؤسسه مراجعه نمایند.

گروه عمران

 

اطلاعیه دانشجویان برق ورودی مهر 96

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته برق- ورودی جدید (مهر 96)

 

دانشجویان جدیدالورود برای دریافت برنامه کلاسی پس از انجام کامل مراحل ثبت نام، روز چهارشنبه 96/06/29 ساعت 9 الی 12 به ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، کارگاه کامپیوتر مراجعه نمایند.

گروه برق

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران(سازه - محیط زیست)

جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست

 

جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

 

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه - محیط زیست)