چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

دانش آموختگان

 

 

پرتال دانش آموختگان موسسه آموزش عالی اسرار

 

دانش‌آموختگان موسسه آموزش عالی اسرار ،در نقاط مختلف دنيا و در مراكز علمي و پژوهشي كوچك و برزگ جهان مشغول كار وفعاليت هستند. بسياري از آنها در طول زندگي شغلي و تخصصي خود منشأ اثراتقابل توجهي بوده و هستند. هدف از راه‌اندازي اين سامانه، تحكيمروابط دوستانه دانشگاهي، تبادل اطلاعات علمي و فرهنگي، ارتقاي سطحآگاهي تخصصي و ارايه برخي خدمات و تسهيلات هزاران دانش آموخته اين دانشگاه است. اميد است با گردهمايي دانش آموختگان اين دانشگاه بزرگ بتوان از استعدادها، توانمنديها و تجربيات ايشان در جهت اعتلاء و ارتقاء جايگاه دانشگاه بهره برد.

 

این پرتال بزودی راه اندازی خواهد شد.