چهارشنبه, 26 مرداد 1401
 

درباره ما

 

درباره موسسه                                                                                                  

 

مؤسسه آموزش عالي اسرار تحت قانون تأسيس موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعی از سال 1386 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه فنی و مهندسی فعاليت خود را شروع کرد. پذيرش دانشجو در اين مؤسسه مانند ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت مي پذيرد.

پذيرفته شدگان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصيل از نظر آموزشي، دانشجويي، انضباطي، پرداخت شهريه و ... تابع مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند.

در حال حاضر، اين مؤسسه در دوره كارداني و كارشناسي و کارشناسی ارشد از طريق كنكور سراسري دانشجو مي پذيرد.