دوشنبه, 18 اسفند 1399
 

راهنمای پرداخت الکترونیک

 

پرداخت الکترونیک شهریه:

 - ورود به پرتال دانشجویی

 - انتخاب گزینه پرداخت الکترونیکی

 

پرداخت الکترونیک شارژ کارت سلف:

 - ورود به سامانه رزرو غذا

 - شارژ کارت