چهارشنبه, 09 آذر 1401

كسب مقام هاي دوم و سوم مسابقات تعقيب خط (روباتيك) توسط دانشجويان تيم هاي روباتيك موسسه اسرار

تيم هاي روباتيك موسسه در مسابقات تعقیب خط موسسه آموزش عالي سجاد كه با حضور 12 تیم از جمله 1 تیم از دانشگاه آزاد اسلامی، 3 تیم از دانشگاه پیام نور، 2 تیم از موسسه آموزش عالي اسرار و 6 تیم از موسسه آموزش عالي سجاد در روز یکشنبه 4 خرداد از ساعت 12:00 تا 18:00 برگزار گردید، فعالانه و پرقدرت شركت نمود. 

دو تیم موسسه اسرار که در این مسابقات برای اولین بار شرکت کرده بودند با رسیدن به مرحله پایانی و پیشی گرفتن از تیم های موسسه آموزش عالي سجاد و دانشگاه پیام نور، مقام هاي دوم و سوم را كسب نمودند. در این مسابقات تیم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقام اول را کسب کرد.

موفقيت مذكور را به دانشجويان و اعضاي هيات علمي موسسه تبريك و براي ايشان موفقت بيش از پيش آرزومنديم.

دفتر پژوهش و فناوري موسسه