دوشنبه, 01 مهر 1398

هیئت رئیسه محترم آموزش عالی اسرار

اخذ مجوز رشته های زیر را برای سال تحصیلی 96-95 که نشان از توانمندی و قابلیت موسسه و اساتید محترم می باشد به شما تبریک می گوییم و آرزوی توفیق روز افزون شما را داریم.

 

1- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست

2- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای مالی

3- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

4- مهندسی معماری

 

رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی اسرار