چهارشنبه, 03 خرداد 1396
 

ثبت نام دوره هاي زبان انگليسي ترم زمستانه

 

تكميل فرم تعيين سطح در كلاسهاي زبان انگليسي

 

براي تكميل فرم تعيين سطح در كلاسهاي زبان انگليسي با به همراه داشتن

 

دو قطعه عكس

 

 كپي كارت دانشجويي

كپي فيش بانكي به مبلغ شصت هزار تومان (از كل يكصد و بيست هزارتومان) نزد بانك ملي به شماره حساب 0104992023008 موسسه آموزش عالي اسرار واحد زبان انگليسي همزمان با تحصيل به سرکار خانم قائمی مراجعه فرمایید.