چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

دوره هاي زبان انگليسي با كسب مدرك معتبر

 

دوره هاي زبان انگليسي با كسب مدرك معتبر

 

  با سلام و تبريك مجدد، لطفا براي تكميل فرم تعيين سطح در كلاسهاي زبان انگليسي با به همراه داشتن

 

دو قطعه عكس

 

 كپي كارت دانشجويي

كپي فيش بانكي به مبلغ شصت هزار تومان (از كل يكصد و بيست هزارتومان) نزد بانك ملي به شماره حساب 0104992023008 موسسه آموزش عالي اسرار واحد زبان انگليسي همزمان با تحصيل تا تاریخ 95/7/15 به سرکار خانم قائمی مراجعه فرمایید.