جمعه, 31 فروردين 1397

استخر و سونا ویژه دانشجویان دانشگاه اسرار

 

 خانمها همه روزه از 8 صبح تا 16

آقایان همه روزه از 17/30 تا22

 

هر شیفت 1:30 و مبلغ آزاد آن 12000 تومان میباشد که با پیگیریهای انجام شده و پرداخت بخشی از مبلغ مذکور توسط موسسه دانشجو میبایست 3000 تومان هنگام ورود پرداخت نماید ارایه کارت دانشجویی الزامیست ضمنا"هر دانشجو در هفته یک بار می تواند از استخر استفاده نماید.

چنانچه دانشجویان عزیز به اتفاق همراه مراجعه نمایند.فقط دانشجویان شامل تخفیف خواهند بود و میهمانان عزیز میبایست مبلغ 12000 تومان را پرداخت نمایند.

 

آدرس: دانش آموز 16 نبش چهارراه اول مجموعه آبی ثامن