چهارشنبه, 03 خرداد 1396

 

کسب رتبه اول مسابقه استانی ارائه برتر بین دانشگاه های استان را توسط دانشجویان دانشگاه اسرار، آقایان دستپروری وموحد به ریاست محترم دانشگاه، معاونین، اساتید و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نمائیم.