جمعه, 31 فروردين 1397

 

کسب رتبه اول مسابقه استانی ارائه برتر بین دانشگاه های استان را توسط دانشجویان دانشگاه اسرار، آقایان دستپروری وموحد به ریاست محترم دانشگاه، معاونین، اساتید و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نمائیم.