جمعه, 31 فروردين 1397

ضمن تشکر از حضور دانشجویان در مسابقه عکاسی، نتایج داوری توسط هیئت داوران به شرح ذیل اعلام میگردد :    

 

آقای امیر رضا قره باغی با موضوع فصل پاییز 

                                                                                                                                                                                                                                      

 خانم مریم خسروی با موضوع مهربانی     

     

 تقدیر و اهدای جوایز عزیزان در دهه مبارک فجر میباشد.