پنج شنبه, 31 خرداد 1397

گل و گلدان از ما پرورش از شما

 

زمان تحویل :از دهه فجر تا 15 اسفند

زمان اجرای جشنواره : اردیبهشت 96

 

به انتخاب هیات داوران به بهترین پرورش دهندگان گل هدایای ارزنده ای تقدیم خواهد شد.

 

جهت تحویل قلمه به امور فرهنگی مراجعه نمایید.