جمعه, 31 فروردين 1397

"اطلاعيه دانشجويان فارغ التحصيل جهت تحويل دانشنامه"

 

مدارك مورد نياز جهت دريافت گواهينامه كارداني:

   1- ارائه كارت پايان خدمت ( آقايان)

   2- همراه داشتن اصل گواهي موقت مقطع كارداني

  

مدارك مورد نياز جهت دريافت دانشنامه كارشناسي:

  1- ارائه كارت پايان خدمت (آقايان)

  2-همراه داشتن اصل گواهي موقت مقطع كارشناسي

  3- اصل مدرك مقطع كارداني