جمعه, 31 فروردين 1397

جلسه کانون قران و عترت دانشگاه اسرار با حضور آقای دکتر دعایی رئیس دانشگاه برگزار شد.

ایشان در بخشی از سخنان خود بر حفظ قران و کاربردی کردن آموزه های قرانی در زندگی تاکید کردند و در پایان از دانشجویان برگزیده مسابقه "فکراورد قرانی" سرکار خانم طباطبائی ، آقایان دستپروری و سعیدیان تقدیر شد. شایان ذکر است در دو مرحله پیاپی دانشگاه اسرار بین دانشگاههای مشهد رتبه اول را به خود اختصاص داد.