سه شنبه, 01 خرداد 1397

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 95-96

 

کارشناسی ارشد عمران سازه(دانلود)

کارشناسی ارشد عمران محیط زیست (دانلود)

کارشناسی ارشد صنایع (دانلود)

کارشناسی(دانلود)

کاردانی (دانلود) 

با تشکر -واحد امتحانات