چهارشنبه, 03 خرداد 1396

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 95-96

دانشجویان گرامی پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 96/2/28 به مدیران گروه اعلام فرمایید.

 

کارشناسی ارشد عمران سازه(دانلود)

کارشناسی ارشد عمران محیط زیست (دانلود)

کارشناسی ارشد صنایع (دانلود)

کارشناسی(دانلود)

کاردانی (دانلود) 

با تشکر -واحد امتحانات