پنج شنبه, 31 خرداد 1397

اطلاعیه مهم کارت دانشجویی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند که ورود به جلسه امتحان فقط با ارائه کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امکان پذیر می باشد. دانشجویانی که موفق به دریافت کارت دانشجویی نشده اند هرچه سریعتر اقدام به دریافت کارت نمایند .همچنین دانشجویانی که کارت دانشجوییشان مفقود شده یا اطلاعات کارت پاک شده و ناخوانا می باشد جهت دریافت کارت المثنی به امور دانشجویی ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.