جمعه, 30 تیر 1396
 

ثبت نام ترم تابستانی زبان انگلیسی

 

ثبت نام ترم تابستانی زبان انگلیسی همراه با تخفیف ویژه

 

ثبت نام  ترم تابستانی دوره های زبان انگلیسی با  تخفیف ویژه به مدت دو هفته. برای اطلاعات بیشتر به خانم مهندس خسروی در ساختمان غدیر مراجعه نمایید.

 

 

کالج زبان انگلیسی مؤسسه آموزش عالی اسرار