پنج شنبه, 03 اسفند 1396
 

ثبت نام ترم زمستان زبان انگلیسی

 

ثبت نام ترم زمستان زبان انگلیسی همراه با تخفیف ویژه

 

ثبت نام  ترم زمستان دوره های زبان انگلیسی با  تخفیف ویژه به مدت دو هفته. برای اطلاعات بیشتر به سرکار خانم قائمی در ساختمان شماره 2 مراجعه نمایید.

 

 

کالج زبان انگلیسی مؤسسه آموزش عالی اسرار