یکشنبه, 30 مهر 1396
 

ثبت نام ترم پاییز زبان انگلیسی

 

ثبت نام ترم پاییز زبان انگلیسی همراه با تخفیف ویژه

 

ثبت نام  ترم پاییز دوره های زبان انگلیسی با  تخفیف ویژه به مدت دو هفته. برای اطلاعات بیشتر به خانم مهندس خسروی در ساختمان غدیر مراجعه نمایید.

 

 

کالج زبان انگلیسی مؤسسه آموزش عالی اسرار