پنج شنبه, 31 خرداد 1397

آگهی کار دانشجویی

 

سایت  اسرار مهندسي، برای جستجوی اینترنتی و جمع آوری مقالات و کتب تخصصی در حوزه مهندسی از تمام دانشجویان دعوت به همکاری می نمایند. علاقه مندان می توانند برای مصاحبه عملی روز یکشنبه 28 خرداد ساعت ١٣ در طبقه پنجم ساختمان مرکزی حضور داشته باشند.