پنج شنبه, 31 خرداد 1397

ضمن تشکر از حضور دانشجویان عزیز در انتخابات انجمن های علمی، نتایج انتخابات  به تفکیک رشته و  ترتیب اخذ آرا به شرح ذیل اعلام می گردد:             

انجمن علمی برق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1- ایمان بهرامی     2- مجتبی دوانلو      3- مهرداد زرین زاده     4- حسین گروهی   5- سجاد عاکفی  

 

انجمن علمی معماری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1- بهار خطیبی    2- فائزه فاتح      3- محسن علیپور   4- امیر روحی  5- سجاد عباسیان

       

                                                                                               

انجن علمی عمران:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1-سید محمد کمال علوی      2- مهران موقر       3- امیر حسین کریمی      4- علیرضا اسداللهی    5- احسان باقری     

 

  انجمن علمی کامپیوتر:                                                                                                                                                                                                                                                                                            1- حمیدرضا پژهان        2- سجاد یاقوتی        3- تکتم خوش کلام        4- بهنام محروقی       5-سیده سعیده حسینی