جمعه, 30 تیر 1396


 " یادگیری گرامر زبان انگلیسی در دو روز (نکات پایه ای و پیشرفته)"

 

تاریخ برگزاری  2 / 5 / 96 و 3/ 5/ 96 ، ساعت 8صبح الی 16 بعد از ظهر .

 

محل برگزاری : موسسه غیر انتفاعی اسرار -ساختمان شماره ۲ واقع در بلوار وکیل اباد -وکیل اباد ۶۱ -غدیر ۸ 

 

هزینه این دوره  70 هزار تومان  ( برای دانشجویان موسسه آموزش عالی اسرار  50  هزار تومان )  می باشد.

 

ثبت نام به صورت حضوری و با در دست داشتن کپی کارت ملی، یک قطعه عکس و فیش پرداختی به مبلغ 70 هزار تومان نزد بانک ملی به شماره حساب 0104992023008  -موسسه آموزش عالی اسرار - واحد زبان و در ساختمان شماره 2 طبقه دوم گروه زبان انجام می پذیرد.

 

 

تلفن تماس: 05138901143