شنبه, 28 مهر 1397

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته ساختمان- ورودی جدید (مهر 96)

 

دانشجویان برای دریافت برنامه کلاسی خود لازم است پس از انجام کامل مراحل ثبت نام، روز چهارشنبه 96/06/26 ساعت 10 الی 13 به ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، کارگاه کامپیوتر مراجعه نمایند.ضمناً دانشجویان جهت اطلاع از چارت رشته کاردانی ساختمان به سایت مؤسسه مراجعه نمایند.

گروه عمران