شنبه, 28 مهر 1397

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته برق- ورودی جدید (مهر 96)

 

دانشجویان جدیدالورود برای دریافت برنامه کلاسی پس از انجام کامل مراحل ثبت نام، روز چهارشنبه 96/06/29 ساعت 9 الی 12 به ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، کارگاه کامپیوتر مراجعه نمایند.

گروه برق