شنبه, 28 مهر 1397

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی                                                                                                                                                                                                                                     

اولین اردوی تفریحی آموزشی دانشجویان جدیدالورود در کاخ بیلدر طرقبه برگزار خواهد شد دانشجویان عزیز جهت ثبت نام در اسرع وقت به دفتر امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمائید 

 

تاریخ برگزاری اردو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        دختران: یکشنبه 7/23              

 پسران:دوشنبه 7/24