سه شنبه, 22 آبان 1397

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع کلیه دانشجویانیکه از طریق تکمیل ظرفیت در ترم جاری در این موسسه ثبت نام کرده اند می رساند جهت تکمیل فرم ثبت نام در سازمان سنجش هرچه سریعتر به آموزش مراجعه نمایند.عدم مراجعه و تکمیل نکردن فرم مربوطه به منزله عدم پذیرش در سال جاری بوده و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.