پنج شنبه, 03 اسفند 1396

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد. وعده ما ساعت 9 -میدان بسیج به طرف حرم مطهر