سه شنبه, 01 خرداد 1397

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد. وعده ما ساعت 9 -میدان بسیج به طرف حرم مطهر