سه شنبه, 29 اسفند 1396

اطلاعیه  دعوت به شرکت و بازدید از غرفه مؤسسه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری                                                              

ازکلیه اساتید، همکاران و دانشجویان گرامی دعوت می گردد از غرفه مؤسسه در نمایشگاه که از تاریخ 17 لغایت 20 آذر ماه از ساعت 10 تا 19 دایر می باشد بازدید نمائید