شنبه, 03 فروردين 1398

مراتب تقدیر و تشکر ریاست دانشگاه از تلاشهای همکاران عزیز و بزرگوار بویژه سرکار خانم دکتر سریری، کارکنان و دانشجویان عزیز که در برپایی نمایشگاه هفته پژوهش تلاش نمودند،  ضمنا برگزارکنندگان هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری استان از ریاست محترم این دانشگاه تقدیر به عمل اوردند (دانلود)