شنبه, 03 فروردين 1398

اطلاعیه

دانشجویان عزیز رعایت نکات زیر جهت شرکت در امتحان ضروری است.

کلیه دانشجویان با مراجعه به پرتال دانشجویی پس از ارزشیابی اساتید می توانند کارت ورود به جلسه امتحان دریافت نمایند.

کارت ورود به جلسه باید عکس دار باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار است و لازم است یک قطعه عکس اسکن شده با فلش به آموزش مراجعه نمایند

برای حضور در جلسه امتحان همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است.

واحد آموزش