شنبه, 27 بهمن 1397

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت ثبت نام کلاسهای زبان روزهای شنبه ۵/ ۱۲ تا  سه شنبه ۸/ ۱۲ در ساختمان شماره ۲ به دفتر مدیر گروه زبان طبقه سوم مراجعه نمایید.