دوشنبه, 26 آذر 1397

اطلاعيه مهم

با توجه به اعلام استانداري محترم خراسان رضوي پيرامون آلودگي هوا شروع كليه كلاس ها روز پنجشنبه 10 خرداد ماه ساعت ٩ صبح خواهد بود

( صرفا شروع كلاسهاي ساعت ٨ به ساعت ٩ تغيير و مابقي كلاسها تغييري نخواهد كرد)