سه شنبه, 25 تیر 1398

اطلاعیه مهم

ثبت نام پذیرفته شدگان از طریق کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در تاریخ های ذیل در ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی اسرار واقع در معلم 69 انجام می پذیرد:

 

چهارشنبه 97/6/21

پنجشنبه 97/6/22

شنبه 97/6/24

 مدارک مورد نیاز

با تشکر - واحد ثیت نام