سه شنبه, 28 خرداد 1398

اطلاعیه مزایده بوفه، تغذیه، تکثیر و خدمات بیمه ای: 

 

  موسسه آموزش عالی اسرار در نظر دارد بوفه، تکثیر ، خدمات بیمه و تغذیه دانشجویی را با شرایط درج شده در سایت به آدرس www.asrar.ac.ir واگذار نماید. افراد حقیقی و حقوقی( متقاضیان )می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم، تقاضای خود را  تا تاریخ 97/6/28 به امور دانشجویی  به ادرس معلم 69 - موسسه آموزش عالی اسرار اتاق 101  تحویل نمایند. تلفن  38661770 - داخلی 130

 

قرارداد تکثیر (دانلود)

قرارداد بوفه (دانلود)

قرارداد تغذیه (دانلود) -برنامه غذایی مصوب (دانلود)

فرم مزایده (دانلود)

 

                                                                                                                                                                                                                                                        معاونت دانشجویی و فرهنگی