جمعه, 30 فروردين 1398

دانشجوی گرامی ضمن خوشامدگویی به حضور جنابعالی در دانشگاه اسرار، لطفا پس از ثبت نام در دانشگاه، جهت دریافت کارت دانشجویی به سایت معاونت فرهنگی و امور دانشجویی مراجعه نمائید و فرم استعدادیابی را تکمیل فرمائید.

 

مراحل تکمیل فرم:

1- مراجعه به سایت www.asrar.ac.ir

2- حوزه ریاست - معاونت دانشجویی و فرهنگی

3- تکمیل فرم استعدادیابی

4- دکمه تائید و ارسال

 

با تشکر معاونت دانشجویی و فرهنگی