سه شنبه, 25 تیر 1398

اطلاعيهضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلي(كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد) در موسسه آموزش عالي اسرار به اطلاع مي رساند ثبت نام پذيرفته شدگان در ترم جديد تا يك شنبه اول مهر ماه 97 تمديد گرديد.اداره آموزش