سه شنبه, 25 تیر 1398

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

اردوی تفریحی آموزشی دانشجویان جدیدالورود در کاخ بیلدر طرقبه برگزار خواهد شد دانشجویان عزیز جهت ثبت نام در اسرع وقت به دفتر امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمائید.این اردو اجباری و رایگان میباشد.

  تاریخ برگزاری اردو:

پسران:دوشنبه7/30

دختران:شنبه7/28