دوشنبه, 06 خرداد 1398

دانشجویان عزیز به اطلاع می رساند ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از 25 اذر ماه شروع خواهد شد. از کلیه دانشجویان تقاضا می شود از هم اکنون جهت مشخص نمودن وضعیت مالی و تحصیلی خود به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند. عواقب عدم تایید مالی و عدم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان، به عهده شخص دانشجو خواهد بود.                                             

امور مالی مؤسسه