دوشنبه, 06 خرداد 1398

 به منظور تعامل بیشتر با اولیاء دانشجویان عزیز نشست مسئولین با اولیای دانشجویان و همچنین کارگاه "نقش خانواده در ازدواج دانشجویان و پیشرفت تحصیلی"  با حضور مشاورین متخصص مطرح  در تاریخ 97/9/29 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2  مؤسسه برگزار گردید.