سه شنبه, 02 بهمن 1397

بازدید دانشجویان صنایع از کارخانه فرش مشهد (دانلود)