شنبه, 04 خرداد 1398

اطلاعیه مهم

متقاضیان جهت ثبت نام کاردانی به کارشناسی در سال تحصیلی 99-98 از تاریخ 98/2/10 به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند، ضمناً امتحان کنکور در 98/5/11 برگزار خواهد شد.