یکشنبه, 03 شهریور 1398

کسب رتبه نخست المپیاد دانشجویی در بین دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی خراسان رضوی - شمالی - جنوبی و سمنان توسط سرکار خانم ریحانه بیات دانشجوی رشته مهندسی عمران را به هیات موسس، اساتید، همکاران و دانشجویان بویژه گروه عمران تبریک عرض می نماییم.


  روابط عمومی مؤسسه