یکشنبه, 04 اسفند 1398

پذیرش دانشجو بدون آزمون

 

بدين وسيله به اطلاع داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در رشته‌هايي كه پذیرش آنها در دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1398 صرفاً براساس سوابق تحصيلي «معدل كل ديپلم» صورت مي‌گيرد مي‌رساند، در صورتي كه در زمان مقرر (از تاريخ 98/03/19 لغايت 98/03/30 ) موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، مي‌توانند برای پذيرش در اين رشته‌ها از روز دوشنبه مورخ 98/05/07 تا روز جمعه مورخ 98/05/11 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذيرش اين رشته‌ها اقدام نمايند