شنبه, 04 خرداد 1398

جناب آقای پروفسور حبیب اله دعائی

 

انتخاب حضرتعالی را به عنوان نماینده مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 در اتحادیه های مؤسسات آموزش عالی کل کشور تبریک عرض می نمائیم و برایتان آرزوی توفیق روز افزون داریم.

 

هیئت مؤسس، اساتید، همکاران و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اسرار