یکشنبه, 11 خرداد 1399

اطلاعیه موسسه آموزش عالی اسرار در خصوص ثبت نام در آزمون‌ كارداني به كارشناسي سال 98 سازمان سنجش آموزش کشور

 

1)      کلیه داوطلباني كه مقطع كارداني خود را در مؤسسه آموزش عالي اسرار  به اتمام رسانده و دانش آموخته این موسسه باشند و و مؤسسه اسرار  را پس از دانشگاههاي دولتي به عنوان اولويت اول در مقطع كارشناسي ناپيوسته انتخاب نمايند تا 100 درصد شهريه ثابت نيمسال اول تحصيلي  به آنها تخفيف داده خواهد شد.

2)      متقاضيان ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كه پس از دانشگاههاي دولتي، انتخاب اول خود را موسسه آموزش عالي اسرار  در نظر بگیرند تا 50 درصد از شهريه ثابت ترم اول تحصیلی به آنها تخفيف داده خواهد شد.

3)      کلیه داوطلبان پذیرفته شده و ثبت نام شده در موسسه اسرار، از امکانات رفاهی و تحصیلی موسسه برخوردار خواهند بود.

4)      هزینه ثبت نام برای کلیه داوطلبانی که انتخاب اول خود را موسسه آموزش عالی اسرار در نظر بگیرند رایگان می باشد. داوطلبان جهت ثبت نام به اداره آموزش، کارشناس محترم رشته مربوطه مراجعه نمایند.