یکشنبه, 22 تیر 1399

همایش مدیریت نوری در اکو سیستم های شهری (دانلود)

 

اولین همایش ملی " مدیریت نوری در اکو سیستم های شهری " دی ماه 1398 برگزار کننده موسسه آموزش عالی اسرار - مهلت ارسال مقاله 20 آذر ماه 98