شنبه, 21 تیر 1399

اردوی توجیهی- تفریحی  ویژه دانشجویان نوورود

 

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی 1398 می رساند مهلت ثبت نام تا تاریخ 20 آبان می باشد.

زمان برگزاری اردو:

خواهران: چهارشنبه 22 آبان

برادران: شنبه 25 آبان

مکان اردو: اردوگاه بین المللی امام رضا(ع) - کاخ بیلدر

** هزینه اردو 10 هزار تومان میباشد

** نهار به عهده دانشگاه می باشد

** دانشجویان عزیز همراه داشتن کفش و لباس مناسب در اردو الزامیست

** زمان این اردو 7:30 صبح الی 16 میباشد

**  دانشجویانی که در زمان اردو کلاس داشته باشند در صورتی که در اردو حضور یابند غیبت کلاس آنان موجه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی مراجعه نمایید.