دوشنبه, 08 آذر 1400

اطلاعیه مهم

 

کلیه دانشجویان ورودی 97 و ماقبل که سنوات آموزشی و سنوات نظام وظیفه آنها به اتمام رسیده است، هر چه سریعتر جهت درخواست سنوات به آموزش مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و اقدام لازم عواقب آن به عهده دانشجو می باشد

 

با تشکر - آموزش