سه شنبه, 28 دی 1400

اطلاعیه مهم مالی

 

دانشجویانی که بدهی دارند تا پایان آذر ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت هر گونه عواقب ناشی از بدهی سیستمی و بسته شدن پورتال به عهده دانشجو می باشد.