دوشنبه, 11 مهر 1401

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

با توجه به حضوری بودن امتحانات پایان نیمسال دوم 1401-1400 ضروریست دانشجویان با مراجعه به پرتال دانشجویی، نسبت به انجام ارزشیابی اساتید و گرفتن کارت ورود به جلسه عکسدار جهت حضور در جلسه امتحانی اقدام لازم را انجام دهند. بدیهی است در صورت نداشتن کارت ورود به جلسه از حضور در جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد. و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. ضمنا دانشجویان گرامی جهت حضور در جلسه امتحان، علاوه بر کارت ورود به جلسه باید کارت دانشجویی خود را نیز همراه داشته باشند.

با تشکر - امتحانات