چهارشنبه, 26 مرداد 1401

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تا پایان روز دوشنبه 1401/04/06  و ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون آزمون تا پایان روز پنج شنبه 1401/04/09 تمدید شد.